СТАТУТ

Статут Української Асоціації Настільного Тенісу визначає загальні положення організації; мету, цілі та напрямки діяльності; права та обов’язки організації; членство в організації, права та обов’язки членів, порядок набуття та припинення членства; органи управління, повноваження, порядок, формування, та зміну складу, терміни повноважень; порядок звітування; порядок оскарження рішень та дій, розгляд скарг; джерела надходження і порядок використання коштів; порядок внесення змін до статуту; припинення діяльності; та міжнародну співпрацю.

Статут УАНТ не зазнавав змін.

На головну